Corona-update

22-05-2020, Beste Spartanen,

Helaas blijft het clubhuis voorlopig nog gesloten. Dus nog geen drankjes met elkaar op de club, geen zomeravondcompetitie en geen andere wedstrijden of bijeenkomsten.

Wel zijn wij volop bezig om alle mogelijkheden en onmogelijkheden te bekijken om te fietsen bij, met en vanuit de club met in acht neming van de geldende regels.

Dit is een lastige klus omdat de adviezen uiteenlopen. Fietsen in wedstrijdverband is sowieso nog niet aan de orde. Voor een deel van onze leden is er wel weer activiteit; nadat de plannen voor de jeugd en later voor de mountainbike (groep van leden ouder dan 18) waren goedgekeurd door de gemeente.

Dit betekent dat de Weg Jeugd weer aan het trainen is op de baan van de Spartaan, de MTB Jeugd weer in het Elsenburgerbos traint en zo ook de MTB Volwassenen, zij het in kleinere groepjes en bij toerbeurt om drukte te vermijden Alles conform de goedgekeurde maatregelen van de gemeente.

Ook voor wegrenners ouder dan 18 is er iets meer vrijheid gekomen. Hierin hebben zowel de KNWU als de NFTU adviezen over naar buiten gebracht. De één ( NTFU ) spreekt over groepjes van max 4 personen, die gezamenlijk mogen fietsen maar wel met anderhalve meter afstand en de ander ( KNWU ) adviseert max 2 personen die samen fietsen, maar laat tegelijk ruimte om zelf -op basis van gezond verstand- de uiteindelijke groepsgrootte af te stemmen op de openbare buitenruimte waar men gebruik van kan maken.

Wat het beste advies is daarover kunnen de meningen verschillen, maar wij als bestuur willen jullie in ieder geval wijzen op de plaatselijke verordening en dus de regels.

Volgens de plaatselijke verordening zijn samenkomsten nog steeds verboden met de volgende uitzonderingen en mits de minimale afstand van 1,5 meter ten alle tijden wordt gehandhaafd;

- Door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;

- Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder

Wel zouden wij het erg op prijs stellen dat wanneer er gefietst wordt met een groepje Spartanen dat het verzamelpunt niet bij de club is aangezien er op het clubterrein ook getraind wordt door de jeugd. Eventueel verzamelen bij het hek kan de ouders die hekdienst hebben en aankomende en vertrekkende jeugd belemmeren om de juiste afstand in acht te nemen.

We wensen jullie heel veel gezonde en verstandige fietskilometers.

Hou vol en hopelijk tot snel,

Bestuur RWV De Spartaan

U bevindt zich hier: Renners Nieuws Corona-update